ĐĂNG KÝ THAM GIA
SHARK TANK VIỆT NAM – THƯƠNG VỤ BẠC TỶ

  • Để đăng ký và tham gia bạn phải điền đầy đủ và gửi lại giấy tờ kèm theo sau đây tới Ban Tuyển Sinh của chương trình và phải cam kết những điều đã điền trong HỒ SƠ ĐĂNG KÝ là hoàn toàn là sự thật.
  • Nếu bạn đăng ký dưới hình thức là đại diện của một team, các thành viên còn lại phải đồng ký tên xác nhận vào văn bản Hồ sơ đăng ký và những giấy tờ liên quan khác.
  • Tất cả các tài liệu tham gia sẽ trở thành tài sản của Nhà sản xuất – Công ty Cổ phần truyền thông TV HUB và sẽ không được trả lại. Nếu bạn muốn giữ lại một bản sao, xin hãy sao chép dữ liệu trước khi gửi lại cho chúng tôi.

NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢN CHÍNH TỚI ĐỊA CHỈ:

  • BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH SHARK TANK VIỆT NAM
  • Địa chỉ:Tâng 9, Tòa nhà 51 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp.HCM
  • TẢI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Hồ sơ đăng ký