Giá trị trước và sau khi đầu tư

  • Đăng ngày 09-12-2018 03:41

Trong tập 10, Shark Dzung có nhắc tới 2 khái niệm: Pre-money Valuation và Post-money Valuation, 2 khái niệm trên có ý nghĩa như thế nào với startup?

☝🏽 Valuation: là giá trị bằng tiền của một công ty.
☝🏽 Pre-money valuation: là giá trị của công ty trước khi gọi vốn
☝🏽Post-money valuation là giá trị công ty sau khi gọi vốn
☝🏽 Giá trị công ty sau khi gọi vốn = Giá trị công ty trước khi gọi vốn + vốn đầu tư mới kêu gọi
☝🏽 Cố phần chia cho nhà đầu tư = Vốn đầu tư mới / Giá trị công ty sau khi đầu tư

Việc định giá giá trị công ty trước hay sau khi đầu tư sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới. Đó là lý do vì sao các nhà đầu tư thường quan tâm tới định giá công ty ở vòng gọi vốn trước (với các nhà đầu tư trước)

Ví dụ:
Giả sử một nhà đầu tư đang muốn đầu tư vào một startup công nghệ. Cả nhà sáng lập và nhà đầu tư đều đồng ý công ty có trị giá 1 triệu USD và nhà đầu tư sẽ đầu tư 250.000 USD.
Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư sẽ phụ thuộc vào việc định giá 1 triệu đô TRƯỚC hay là SAU khi đầu tư. Nếu định giá 1 triệu USD là Pre-money Valuation (Giá trị công ty trước khi đầu tư), thì sau khi đầu tư công ty sẽ có giá trị 1,25 triệu USD. Còn nếu định giá công ty 1 triệu USD là Post-money Valuation thì tức là sau khi đầu tư công ty mới có giá 1 triệu USD (nhà đầu tư góp 250.000 đô, nhà sáng lập nắm giữ cổ phần tương ứng 750.000 đô).


👩🏿💻 Xem ngay tập 10 full: http://bit.ly/FullTap10_SharkTankVietNamSS2
#sharktankvietnam #thuongvubactymua2

Bình luận